Fiske

Jakt og fiske
Få om noen områder i landet har så sterke tradisjoner til jakt og fiske som Osen. Midt i Hedmark har fangst av naturens ressurser vært en viktig forutsetning for liv fra gammelt av og tradisjonene er holdt i hevd gjennom årtusener.

Mangfoldige muligheter
Osen-området har mangfoldige muligheter innen jakt og fiske. Jakt på elg, rådyr, bever, småvilt osv er noe de fleste kan få tilgang til gjennom deltakelse og medlemskap i lokale jakt- og fiskelag. Området består av mange fiskerike vann og elver hvor alle har tilgang mot kjøp av fiskekort.

Like ved elva Osa
Furutangen hytteområde ligger drøyt en km øst for elva Osa – ei elv som egner seg svært godt til fiske og gjerne også en kanotur. Kano fås leid i området.

Som medlem av Furutangen hytteområde vil vi organisere tilbud innen jakt og fiske slik at hytteeierne raskt og gunstig kan benytte seg av lokale muligheter.