Årsmøte Furutangen hyttevelforening

På vegne av styret, følger vedlagt innkallelse til alle hytteeiere på Furutangen til årsmøte for 2015 i Furutangen Hyttevelforening. Årsmøtet avholdes på Mattisstua Skjærtorsdag 24. mars kl 19.00. Saker som hytteeiere ønskes tatt opp sendes leder morten.stenberg@nrk.no innen 22. februar.
Innkalling-2015

Årsmøtet ble gjennomført med ca 130 deltakere. Referat fra årsmøtet vedlagt.
Referat årsmøte 2015