Arrangementer

Arrangementskomitè

Furutangen Hyttevelforening har en egen arrangementskomité for aktiviteter knyttet til juletrefest, påskeskirenn samt evt. andre aktiviteter som planlegges.

Vi oppfordrer interesserte til å melde seg.