Nytt fra Hyttevelforeningen

Referat fra årsmøtet i Hyttevelforeningen

Endelig har vi  lagt ut referat fra årsmøtet i hyttevelforeningen som ble avholdt på Gamle Furutangen i påsken. Det er nå også lagt ut ny informasjon om styrets medlemmer med kontaktinfo. En viktig nyhet er at alle henvendelser til styret rettes på en felles e-post-adresse: styrefurutangen@gmail.com.  (vedlegg: protokoll årsmøtet)

Neste årsmøte er planlagt til torsdag 24.3.2016. Det vil da bli gjort tiltak/forberedelser for å takle en bedre avvikling mht antall deltakere.

Protokoll Årsmøte Furutangen Hyttevelforening 2014

Til Hytteeiere på Furutangen Hytteområde

Det innkalles til årsmøte for 2014 i Furutangen Hyttevelforening
Skjærtorsdag 2. april kl. 18.00 på Gamle Furutangen.