Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2016/17:

  • Styrets leder: Morten Stenberg
  • Nestleder: Tore Laskerud
  • Sekretær: Martina Olaussen
  • Kasserer: Mali Konttorp
  • Styremedlem: Roar Holthe
  • Styremedlem: Solvor Ottheim Neset
  • Styremedlem: Per-Erik Rogne Carlsen

Merk felles e-postadresse for styret: styrefurutangen@gmail.com

Kontaktliste Styret 2016