Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2017/18:

  • Styrets leder: Morten Stenberg
  • Nestleder: Stig Holen
  • Kasserer/styremedlem: Mali Konttorp
  • Styremedlem: Arve Brattbakk
  • Styremedlem: Solvor Ottheim Neset
  • Styremedlem: Per-Erik Rogne Carlsen

Merk felles e-postadresse for styret: styrefurutangen@gmail.com