Maling og beising

Avhengig av oppdragsmengde, vil vi av og til kunne ta på oss mindre malingsarbeid eller formidle dette. Ta kontakt på post@furutangen.no for nærmere forespørsel.

 

3-roms_FH63_Lilloseter