Nyheter Hytteeiere

Årsmøte Furutangen hyttevelforening

På vegne av styret, følger vedlagt innkallelse til alle hytteeiere på Furutangen til årsmøte for 2015 i Furutangen Hyttevelforening. Årsmøtet avholdes på Mattisstua Skjærtorsdag 24. mars kl 19.00. Saker som hytteeiere ønskes tatt opp sendes leder morten.stenberg@nrk.no innen 22. februar.
Innkalling-2015

Årsmøtet ble gjennomført med ca 130 deltakere. Referat fra årsmøtet vedlagt.
Referat årsmøte 2015

Førjulshelg på Furutangen

Førjulsprogram_2015

Lørdag 28. og søndag 29.november er det klart for den tradisjonelle førjulshelgen på Furutangen.

Som tidligere i år blir det ulike aktiviteter som samlingsstund, julegrantenning, familiejulebord og juleverksted. Husk påmelding til aktivitetene innen fristen 21. november.

Igangsetting av planarbeider

Det er nå startet planarbeider for utvikling av inntil 22 nye hyttetomter på Furutangen. Området ligger innenfor eksisterende planområde, beliggende syd for dammen ved Gamle Furutangen/ryggen på høyre side mellom avkjøringen til Furutangen Syd og avkjøringen til dammen.

Se vedlagte utlysningsdokumenter i form av kartutsnitt og varslingsdokument. Høringsfrist 22.7.2015. Første gangs regulering forventes behandlet i Åmot kommune oktober 2015.

Furutangen Nytt omrÂde
Varsel