Nyheter Hytteeiere

Påske 2018

Påsken er nært forestående og vi legger nå ut aktivitetsprogram med åpningstider for påsken. På Furutangen blir det aktiviteter for små og store og allerede Palmesøndag kommer den evigunge klovnen Knerten tilbake til Mattisstua. NB Husk påmeldingsfristen for arrangementene med langrenn, alpint og pubaften.

Velkommen til Furutangen i påsken!  Program Påsken 2018

 

Elgkjøtt til salgs!

Fra vår gode samarbeidspartner på viltkjøtt, har vi nå fått “påsketilbud” på noe elgkjøtt. Kjøttet leveres dypfrosset i passende vakuumpakker, merket med holdbarhet – fra Solør Viltforedling. Vi kan bistå i å få levert dette på Furutangen i forbindelse med påsken etter nærmere avtale. Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Jan på 90995199.

Innkalling til årsmøtet for 2017 Furutangen Hyttevelforening

På vegne av Furutangen Hyttevelforening, informerer vi med dette om årsmøtet for 2018 som avholdes på Mattisstua, Skjærtorsdag, 29. mars 2018 kl. 1900.

Vedlagt innkalling med saksliste og kontaktinformasjon:

a.Godkjenning av innkalling og dagsorden
b. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
c. Styrets beretning
d. Revidert regnskap 2017
e. Budsjett 2018
f. Årskontingent
g. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt valg av representanter til eventuelle andre styrer og utvalg hvor velforeningen har interesse av å være representert
h. Valg av revisor
i. Behandling av innkomne saker, forslag eller klager.

Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før årsmøte.
For øvrig se hyttevelforeningens vedtekter på furutangen.no

Alle registrerte hytteeiere er innkalt ihht siste oppdaterte e-postadresse-liste. For de som ikke har mottatt innkalling på e-post, vennligst forsikre dere om at rett e-postadresse er oppdatert til Furutangen AS, send e-post til post@furutangen.no

På vegne av styret
Morten Stenberg

 

Budsjett – 2018

regnskap 2017