Hytteeiere

Innkallelse til årsmøtet for 2016

På vegne av Furutangen Hyttevelforening, informerer vi med dette om årsmøtet for 2016 som avholdes på Mattisstua Skjærtorsdag, 13/4 kl 19.00. Vedlagt innkalling med saksliste og kontaktinformasjon: Inkalling til årsmøte 2016

Publisert tirsdag 7. februar 2017

Åmot kommune inviterer hytteeiere 7. august

Festkonsert miniInvitasjon miniÅmot kommune ønsker å være en attraktiv kommune for hytteeiere. Som et ledd i dette, ønsker kommunen å komme med informasjon om ulike aktiviteter og tilbud som kan være aktuelle. Det inviteres derfor til et møtepunkt i form av et tilflyttertreff, hvor hytteeiere og tilflyttere inviteres til å møtes til en  sammenkomst.

Etter tilflyttertreffet, er det mulig å sikre seg billetter til Festspillkonserten i Åmot kulturhus, med Forsvarets stabsmusikkorps med solister, deriblant Ole Edvard Antonsen.

Se vedlagte dokumenter for nærmere informasjon og praktiske opplysninger.

Velkommen til Åmot – hytteeiere

Velkommen til kommunen vår 2016

ÅK Tilflyttertreff

Festspillene invitasjon

 

 

Publisert torsdag 23. juni 2016

Årsmøte Furutangen hyttevelforening

På vegne av styret, følger vedlagt innkallelse til alle hytteeiere på Furutangen til årsmøte for 2015 i Furutangen Hyttevelforening. Årsmøtet avholdes på Mattisstua Skjærtorsdag 24. mars kl 19.00. Saker som hytteeiere ønskes tatt opp sendes leder morten.stenberg@nrk.no innen 22. februar.

Innkalling-2015

 

Årsmøtet ble gjennomført med ca 130 deltakere. Referat fra årsmøtet vedlagt.

Referat årsmøte 2015

 

 

 

 

Publisert onsdag 27. januar 2016

Førjulshelg på Furutangen

Lørdag 28. og søndag 29.november er det klart for den tradisjonelle førjulshelgen på Furutangen.

Som tidligere i år blir det ulike aktiviteter som samlingsstund, julegrantenning, familiejulebord og juleverksted. Husk påmelding til aktivitetene innen fristen 21. november.

Førjulsprogram_2015

Publisert mandag 9. november 2015

Igangsetting av planarbeider

Det er nå startet planarbeider for utvikling av inntil 22 nye hyttetomter på Furutangen. Området ligger innenfor eksisterende planområde, beliggende syd for dammen ved Gamle Furutangen/ryggen på høyre side mellom avkjøringen til Furutangen Syd og avkjøringen til dammen.

Se vedlagte utlysningsdokumenter i form av kartutsnitt og varslingsdokument. Høringsfrist 22.7.2015. Første gangs regulering forventes behandlet i Åmot kommune oktober 2015.

Furutangen Nytt omrÂde

Varsel

 

 

 

Publisert fredag 10. juli 2015