Småviltjakt

Alle med jegerlisens, kan søke om jaktkort på småvilt i området. I samarbeid med grunneier i syd og øst, kan vi nå tilby et utvidet område for jakt på småvilt på om lag 20.000 dekar.

Vi samarbeider med Furutangen Hyttevelforening om å ha et best mulig tilbud i området, og inntil videre er det en egen jaktgruppe i velforeningen som administrerer dette tilbudet.

Informasjon om ledige perioder og søknad om jaktkort gjøres til jack.johnsen1@gmail.com eventuelt telefon 91 66 05 07.

Tiur_20130504_3123