Snømåking

SnøryddingSnøbrøyting på tomter gjøres som tidligere år. Alle tomteeiere på Furutangen tilbys en brøyteavtale som gjelder løpende fra år til år. Dette gjelder brøyting inne på tomta og koster for sesongen 2017/18 kr 1.800,-. For de som tidligere har inngått en slik avtale, så trenger ikke denne fornyes.

Kort praktisk om brøyting: Ved første snøfall, vil vi være forsiktige med brøytingen. Dette gjør vi at flere årsaker: for å kunne få et godt resultat gjennom vinteren, er det viktig å få en skorpe i bunnen på veien/innkjøringen. Videre vil en grundig skraping/brøyting fra starten ofte medføre unødvendig bortkasting av sten/grus/singel som er lagt på veiene. Sist men ikke minst, er det viktig å få et isolasjonslag mot marken for å beskytte mot frost. Av og til ligger det vannledninger som krysser parkering og innkjøringer, og disse blir spesielt utsatt ved hard brøyting.

Vedlagt brøyteavtale som kan lastes ned og returneres. Returner gjerne denne på e-post til post@furutangen.no eller send den pr post til Furutangen AS, Pb 66, 2451 Rena.

Brøyteavtale:
Avtale-om-snøbrøyting-2014-2015