Faste tjenester

Ved kjøp av tomt på Furutangen, inngås en gjensidig avtale om drift av grunnleggende infrastruktur.

Tjenestene som er obligatoriske for alle, er veivedlikehold og brøyting fram til tomtegrense, vannforsyning og avløp/kloakk. En del av de første tomtene som ble solgt på Furutangen Øst, har egne mindre avløpsanlegg som driftes for hytteeiers egen regning. For øvrig er alle tomter tilknyttet fellesanlegg.

Prisene reguleres årlig, og endringer kommuniseres gjennom Furutangen Hyttevelforening, som er alle hytteeieres felles interesseorganisasjon. Alle tomteeiere har pliktig medlemskap i Furutangen Hyttevelforening, og en betydelig andel av årskontingenten er øremerket drift av skiløypenettet rundt Furutangen.

Følgende avgifter er gjeldende for 2018 for de pliktige tjenestene på Furutangen:

  • Serviceavgift kloakk 3.370,-
  • Vannforsyning 3.120,-
  • Vei, bom og vinterbrøyting fram til tomt kr 2.570,- (Panorama Øst, Panorama Nord og Syd Panorama kr 3.800,-)
  • Årskontingent Furutangen Hyttevelforening kr 900,- (2018)

Alle priser er inkludert mva. Fra 1.1.2018 gjør Furutangen AS endringer i sine rutiner for fakturering og legger om til kvartalsvis fakturering i 4 terminer. Det tilbys også e-faktura.

I en overgangsordning for 2018, blir faktureringen slik:

  1. og 2. termin faktureres samtidig pr 15.4 med forfall 1.5. 3. termin faktureres 15.8 med forfall 1.9 og 4. termin 15.11 med forfall 1.12.

Fra 2019 skjer all fakturering pr 15. den andre måneden pr kvartal (februar, mai, august, november).