Faste tjenester

Ved kjøp av tomt på Furutangen, inngås en gjensidig avtale om drift av grunnleggende infrastruktur.

Tjenestene som er obligatoriske for alle, er veivedlikehold og brøyting fram til tomtegrense, vannforsyning og avløp/kloakk. En del av de første tomtene som ble solgt på Furutangen Øst, har egne mindre avløpsanlegg som driftes for hytteeiers egen regning. For øvrig er alle tomter tilknyttet fellesanlegg.

Prisene reguleres årlig, og endringer kommuniseres gjennom Furutangen Hyttevelforening, som er alle hytteeieres felles interesseorganisasjon. Alle tomteeiere har pliktig medlemskap i Furutangen Hyttevelforening, og en betydelig andel av årskontingenten er øremerket drift av skiløypenettet rundt Furutangen.

Følgende avgifter er gjeldende for 2017 for de pliktige tjenestene på Furutangen:

  • Serviceavgift kloakk 3.314,-
  • Vannforsyning 3.069,-
  • Vei, bom og vinterbrøyting fram til tomt kr 2.527,- (Panorama Øst og Nord kr 3.732,-)
  • Årskontingent Furutangen Hyttevelforening kr 800,- (2017)

Alle priser er inkludert mva. Alle avgifter blir fra 1.1.2018 fakturert i 4 (kvartalsvise) terminer.