Snømåking

SnøryddingSnøbrøyting på tomter gjøres som tidligere år. Alle tomteeiere på Furutangen tilbys en brøyteavtale som gjelder løpende fra år til år. Dette gjelder brøyting inne på tomta og koster for sesongen 2018/19 kr 2.000,-.

Kort praktisk om brøyting: Ved første snøfall, vil vi være forsiktige med brøytingen. Dette gjør vi at flere årsaker: for å kunne få et godt resultat gjennom vinteren, er det viktig å få en skorpe i bunnen på veien/innkjøringen. Videre vil en grundig skraping/brøyting fra starten ofte medføre unødvendig bortkasting av sten/grus/singel som er lagt på veiene. Sist men ikke minst, er det viktig å få et isolasjonslag mot marken for å beskytte mot frost. Av og til ligger det vannledninger som krysser parkering og innkjøringer, og disse blir spesielt utsatt ved hard brøyting.

Fra 2017/18 har vi tatt i bruk en ny tjeneste for brøyting av tomter hvor hytteeierne melder inn ankomst til hyttene. Dersom du IKKE har fått tildelt brukernavn og passord for denne tjenesten, vennligst send en e-post til post@furutangen.no .

Pålogging til brøytetjenesten