Caravan

Caravanområdet på Furutangen har 37 vognplasser. Alle plassene er klare for bruk med opplegg for kabel-TV og elektrisitet til alle plasser. Det er installert trådløst bredbånd med betaling etter forbruk. Moderne sanitærbygg er plassert pent i området med fasiliteter for wc, dusj, vaskerom, wc-tømming i tillegg til egen handicap-wc/dusj. Caravanområdet ligger meget sentralt med direkte atkomst til skianlegg, løypenett, leke- og aktivitetsområde, kafé/pub og mye mer. Området er terrassert med fin utsikt mot syd.

Priser for sesongen 2014/20145
Årsleie: Kr 12.000,-

Vinterleie: Kr 7.000,-

Prisen inkluderer veiavgift og vinterbrøyting fram til plassen.

  • Pliktig medlemskap Furutangen Hyttevel: kr 700,- pr år
  • Elektrisitet (frivillig): Kr 1,50 pr kWh
  • Kabel-Tv (frivillig): Kr 169,- pr mnd
  • Bredbånd (frivillig): Etter forbruk pr dag eller timer.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
Det er ikke anledning til oppføring av utvendige antenner. Spikertelt på 15 m2 kan oppføres, men skal være i tre og beises brune med mørke røde vinduer/dører.

 

Ledige plasser

Vi har enkelte ledige plasser. Se vedlagte oversikt som viser området. De plassene uten sirkel er pr oktober 2013 ledige.
Plassoversikt pr oktober 2013

 

Bestilling av plasser
Ta kontakt for bestilling av plass eller nærmere informasjon ved henvendelse til e-post lise@furutangen.no eller mobil 91 62 07 44.

 

Caravanomrade3

Fra caravan-området

Caravanomrade2

Fra området

Caravanomraadet1

Fra området

Spikertelt_type1

Spikertelt type 1

Spikertelt_type2

Spikertelt type 2

Saniaerbygg_dusj_wc

Sanitærbygg, dusj og WC

Sanitaerbygg

Sanitærbygg

Sanitaerrbygg_vaskerom

Vaskerom