Caravan

Caravanområdet ble avviklet i mai 2017 og erstattet med et tomteområde.