Nøkkelferdige hytter

2011_06290211I samarbeid med flere hytteleverandører, søker vi å utvikle et bredest mulig tilbud av nøkkelferdige hytter.

Hensikten med dette er å kunne få ulike modeller å velge mellom og ikke minst et best mulig bilde av totale kostnader for et byggeprosjekt.

Vi har i dag avtaler med Familiehytta AS og Rena Byggsystem AS som tilbyr et bredt modellutvalg.

For oppdatert informasjon om modeller og utvalg, ta kontakt med:

  • Familiehytta AS v/Stine 928 68 831
  • Rena Byggsystem AS v/Tom 90 16 14 63