Nyheter Hytter & Tomter

Kampanje sommer/høst 2018

Vi starter opp igjen med visninger på Furutangen Syd Panorama fra 15. juli. Ta kontakt med Jan på 90 99 51 99 eller jan@furutangen.no for befaring, visning eller oppdatering om ledige tomter.

Markedsføringskampanje vil gå i perioden uke 30-40 og vi vil etter hvert legge ut aktuelle annonser, hytter som profileres, info om feltet etc i denne perioden.

Salget på Furutangen Syd Panorama i gang!

Lørdag 17/3 gikk startskuddet for den “offisielle” kampanjen på Furutangen Syd Panorama og salget er nå i gang. Under Nøkkelferdige hytter vil det i løpet av uke 12 komme inn flere kampanjemodeller på Nøkkelferdige hytter på dette feltet og det kommer til å starte på fra-priser på kr 1.799.000,- inkludert hytte og selveiertomt.

For visning og nærmere informasjon ta kontakt med Jan på telefon 90995199 eller e-post jan@furutangen.no .

Lansering Furutangen Syd Panorama

Furutangen Syd Panorama er nå ferdig regulert og vi har startet opp med salg og reservasjoner av tomter. Slik det ser ut nå, kommer infrastrukturarbeidene i gang høsten 2018 og målet er at det blir byggestart for de første hyttene våren 2019. Tomtene besiktiges, og alle tomter er merket med senterpunkt og tomtenummer. Vi kommer så godt vi kan til å holde åpen en sti/scooterløype slik at det skal være mulig å komme seg rundt i området med ski. Fra månedsskiftet april/mai vil det bli foretatt avskoging i området.

Feltet består av 73 store selveiertomter, og med flott utsikt i mange retninger. Skiløyper og stinett blir videreutviklet slik at området blir meget attraktivt som utgangspunkt for aktivitet og turer.

Ved ønske om visning eller andre spørsmål om dette feltet, ta kontakt med Jan på 90995199 eller jan@furutangen.no .

Prisliste Furutangen Syd Panorama april 2018

Furutangen Syd Panorama tomtekart

Områdekart alle felt Furutangen