Planer videreutvikling

Furutangen Syd Panorama er seneste utbyggingstrinn på Furutangen. Området ble planfaglig godkjent og regulert ettervinteren 2017/18, og infrastrukturarbeidene er igangsatt. Området rommer 73 flotte utsiktstomter, og tomtene planlegges byggeklare fra våren 2019.

Pr juli 2018 er området avskoget og det er etablert veier i området.