Planer videreutvikling

For at Furutangen skal utvikle seg og at vi skal kunne opprettholde det tilbudet som forventes, jobber vi kontinuerlig med en utvikling av området.

For tiden jobber vi med Furutangen Panorama Syd – Rødsåsen – som neste utviklingstrinn. Dette er et felt beliggende sydøst for eksisterende område, og med flott utsikt for nær sagt alle tomter. Det er planlagt 73 tomter, og tomtene vil bli markedsført fra februar 2018. Området er nå til kommunal behandling og reguleringsplan forventes å være ferdig behandlet og godkjent ettervinteren 2018.

Furutangen Syd Panorama des 2017

Prisliste Furutangen Syd Panorama