Lansering Furutangen Syd Panorama

Vi har nå kommet så langt i offentlig behandling, at vi kan starte salg av tomter på Furutangen Syd Panorama. Det er fortsatt rom for at det kan bli mindre justeringer av planen, men tomtestrukturen virker endelig. Målsetningen for dette området er byggestart for hytter våren 2019. Allerede nå kan tomtene besiktiges, og alle tomter er merket med senterpunkt og tomtenummer. Vi kommer så godt vi kan til å holde åpen en sti/scooterløype slik at det skal være mulig å komme seg rundt i området med ski.

Feltet består av 73 store selveiertomter, og med flott utsikt i mange retninger. Skiløyper og stinett blir videreutviklet slik at området blir meget attraktivt som utgangspunkt for aktivitet og turer.

Ved ønske om visning eller andre spørsmål om dette feltet, ta kontakt med Jan på 90995199 eller jan@furutangen.no .

Prisliste Furutangen Syd Panorama mars 2018

Plankart Furutangen Syd Panorama des 2017