Lansering Furutangen Syd Panorama

Furutangen Syd Panorama er nå ferdig regulert og vi har startet opp med salg og reservasjoner av tomter. Slik det ser ut nå, kommer infrastrukturarbeidene i gang høsten 2018 og målet er at det blir byggestart for de første hyttene våren 2019. Tomtene besiktiges, og alle tomter er merket med senterpunkt og tomtenummer. Vi kommer så godt vi kan til å holde åpen en sti/scooterløype slik at det skal være mulig å komme seg rundt i området med ski. Fra månedsskiftet april/mai vil det bli foretatt avskoging i området.

Feltet består av 73 store selveiertomter, og med flott utsikt i mange retninger. Skiløyper og stinett blir videreutviklet slik at området blir meget attraktivt som utgangspunkt for aktivitet og turer.

Ved ønske om visning eller andre spørsmål om dette feltet, ta kontakt med Jan på 90995199 eller jan@furutangen.no .

Furutangen Syd Panorama tomtekart

Områdekart alle felt Furutangen