Åpningstider Mattisstua 2017/18

Fredag 22.12            kl 16.00 – 21.00
Lørdag 23.12            kl 12.00 – 17.00

Mandag 25.12          kl 12.00 – 17.00
Tirsdag 26.12           kl 10.30 – 17.00
Onsdag 27.12          kl 10.30 – 17.00
Torsdag 28.12          kl 10.30 – 17.00
Fredag 29.12            kl 10.30 – 20.00
Lørdag 30.12            kl 10.30 – 20.00
Nyttårsaften 31.12   kl 10.30 – 17.00

Første Nyttårsdag 1.1 kl 12.00 – 17.00

HELGER 2018

Lørdager                   kl 09.30 – 20.00
Søndager                  kl 09.30 – 17.00

For vinterferie uke 8 og påske gjelder egne åpningstider.