Nyheter

Program for vinterferie og Kick the Limits

Vi legger nå ut program for aktiviteter og åpningstider for perioden fra og med uke 8 – Vinterferien. Vi gjøre ekstra oppmerksom på at vi i uke 9 er vertskap for Kick the Limit – åpent “nordisk” mesterskap i langrenn og alpin for deltakere med utviklingshemming. Sjekk konkurranseprogrammet og møt opp og hei deltakerne fram!

PS Anlegget vil fortsatt være åpent for alle gjester også under konkurranseperiodene. Langrennsøvelsene vil gå i avsperrede løyper på Gamle Furutangen. Alpinøvelsene vil kun bruke deler av alpinbakken når disse pågår.

Program vinterferie pdf

Lansering Furutangen Syd Panorama

Vi har nå kommet så langt i offentlig behandling, at vi kan starte salg av tomter på Furutangen Syd Panorama. Det er fortsatt rom for at det kan bli mindre justeringer av planen, men tomtestrukturen virker endelig. Målsetningen for dette området er byggestart for hytter våren 2019. Allerede nå kan tomtene besiktiges, og alle tomter er merket med senterpunkt og tomtenummer. Vi kommer så godt vi kan til å holde åpen en sti/scooterløype slik at det skal være mulig å komme seg rundt i området med ski.

Feltet består av 73 store selveiertomter, og med flott utsikt i mange retninger. Skiløyper og stinett blir videreutviklet slik at området blir meget attraktivt som utgangspunkt for aktivitet og turer.

Ved ønske om visning eller andre spørsmål om dette feltet, ta kontakt med Jan på 90995199 eller jan@furutangen.no .

Prisliste Furutangen Syd Panorama mars 2018

Plankart Furutangen Syd Panorama des 2017

Innkalling til årsmøtet for 2017 Furutangen Hyttevelforening

På vegne av Furutangen Hyttevelforening, informerer vi med dette om årsmøtet for 2018 som avholdes på Mattisstua, Skjærtorsdag, 29. mars 2018 kl. 1900.

Vedlagt innkalling med saksliste og kontaktinformasjon:

a.Godkjenning av innkalling og dagsorden
b. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
c. Styrets beretning
d. Revidert regnskap 2017
e. Budsjett 2018
f. Årskontingent
g. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt valg av representanter til eventuelle andre styrer og utvalg hvor velforeningen har interesse av å være representert
h. Valg av revisor
i. Behandling av innkomne saker, forslag eller klager.

Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før årsmøte.
For øvrig se hyttevelforeningens vedtekter på furutangen.no

Alle registrerte hytteeiere er innkalt ihht siste oppdaterte e-postadresse-liste. For de som ikke har mottatt innkalling på e-post, vennligst forsikre dere om at rett e-postadresse er oppdatert til Furutangen AS, send e-post til post@furutangen.no

På vegne av styret
Morten Stenberg

 

Budsjett – 2018

regnskap 2017