Referat fra årsmøte hyttevelforeningen

På grunn av en misforståelse har ikke referat og presentasjon fra det siste årsmøtet (13/4-17)  blitt lagt ut på nettsidene. Her kan dette lastes ned:

Protokoll fra årsmøte 2017

Styrets beretning 2016