Nytt fra Hyttevelforeningen

Nytt fra hyttevelforeningen

Det “nye” styret i hyttevelforeningen har konstituert seg og satser fremover på en god kommunikasjon med sine medlemmer. Vi kommer jevnlig til å legge ut referat fra styremøtene med innblikk i styrets arbeid.

Her er rapport fra første møte som ble avholdt mandag 29. april. Rapport fra styremøte i Furutangen hyttevelforening_april

Tilleggsdokumenter til årsmøtet for 2018

Vi minner om årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening Skjærtorsdag på Mattisstua. I vedlagte dokumenter finner du mer informasjon om styrets arbeid i året som har gått, samt regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Vel møtt på møtet Skjærtorsdag kl 19.00!

Furutangen Hyttevelforening årshjul og info

Årsoppgjørspakke 2018

Innkalling til Årsmøtet for 2018

På vegne av styret i Furutangen Hyttevelforening, innkalles herved alle hytte- og tomteeiere på Furutangen til årsmøte for 2019 Skjærtorsdag 18. april kl 19.00 på Mattisstua. Vedlagt innkalling med dagsorden. Regnskap 2018 og budsjett 2019 vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Innkalling til årsmøtet for 2018 Furutangen Hyttevelforening