Nytt fra Hyttevelforeningen

Rapport fra styremøte 9.6.19

Styret i Furutangen Hyttevelforening har avholdt styremøte i pinsen. Vedlagt rapport fra møtet. Rapport fra styremøte 9. juni 2019

Nytt fra hyttevelforeningen

Det “nye” styret i hyttevelforeningen har konstituert seg og satser fremover på en god kommunikasjon med sine medlemmer. Vi kommer jevnlig til å legge ut referat fra styremøtene med innblikk i styrets arbeid.

Her er rapport fra første møte som ble avholdt mandag 29. april. Rapport fra styremøte i Furutangen hyttevelforening_april

Tilleggsdokumenter til årsmøtet for 2018

Vi minner om årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening Skjærtorsdag på Mattisstua. I vedlagte dokumenter finner du mer informasjon om styrets arbeid i året som har gått, samt regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Vel møtt på møtet Skjærtorsdag kl 19.00!

Furutangen Hyttevelforening årshjul og info

Årsoppgjørspakke 2018