Nytt fra Hyttevelforeningen

Innkalling til Årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening

Skjærtorsdag 9. april kl. 18.00 avholdes årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening på Mattisstua. Se vedlagte dokument for innkalling, agenda etc.

Rapport/referat styremøte 27.1

Hyttevelforeningen har avhold styremøte. Her kan du lese rapporten fra møtet.

Orientering om eiendomsskatt

Dessverre vedtok Kommunestyret denne uken (uke 50/19) å innføre eiendomsskatt for hytter. Styret har ført en lang og hard kamp for i sikre våre interesser, men vi må dessverre si at vi i liten grad er hørt.

Det er fortsatt mye som er uavklart i saken, men slik saken står nå så vil en gjennomsnittshytte få ca 500,- i eiendomsskatt pr. mnd.

En mer detaljer redegjørelse ligger ved, inkludert et spesifisert regneeksempel.

Vi skal forsøket å svare på de spørsmål dere måtte ha, enten her eller på styrefurutangen@gmail.com