Nytt fra Hyttevelforeningen

Orientering om eiendomsskatt

Dessverre vedtok Kommunestyret denne uken (uke 50/19) å innføre eiendomsskatt for hytter. Styret har ført en lang og hard kamp for i sikre våre interesser, men vi må dessverre si at vi i liten grad er hørt.

Det er fortsatt mye som er uavklart i saken, men slik saken står nå så vil en gjennomsnittshytte få ca 500,- i eiendomsskatt pr. mnd.

En mer detaljer redegjørelse ligger ved, inkludert et spesifisert regneeksempel.

Vi skal forsøket å svare på de spørsmål dere måtte ha, enten her eller på styrefurutangen@gmail.com

Rapport fra styremøte september

Styret i hyttevelforeningen avholdt styremøte mandag 23.9. Her er rapport fra møtet. Rapport fra styremøte i september

Rapport fra styremøte 9.6.19

Styret i Furutangen Hyttevelforening har avholdt styremøte i pinsen. Vedlagt rapport fra møtet. Rapport fra styremøte 9. juni 2019