Nytt fra Hyttevelforeningen

Rapport fra styremøte september

Styret i hyttevelforeningen avholdt styremøte mandag 23.9. Her er rapport fra møtet. Rapport fra styremøte i september

Rapport fra styremøte 9.6.19

Styret i Furutangen Hyttevelforening har avholdt styremøte i pinsen. Vedlagt rapport fra møtet. Rapport fra styremøte 9. juni 2019

Nytt fra hyttevelforeningen

Det “nye” styret i hyttevelforeningen har konstituert seg og satser fremover på en god kommunikasjon med sine medlemmer. Vi kommer jevnlig til å legge ut referat fra styremøtene med innblikk i styrets arbeid.

Her er rapport fra første møte som ble avholdt mandag 29. april. Rapport fra styremøte i Furutangen hyttevelforening_april