Ledige tomter

På Furutangen er det regulert om lag 530 tomter og ytterligere 73 ble ferdig regulert i april 2018. Reguleringsområdene består av følgende felt:

 • Furutangen Syd Panorama (nytt 2018)
 • Furutangen Midt
 • Furutangen Øst
 • Furutangen Terrasse
 • Furutangen Nord
 • Furutangen Syd
 • Furutangen Vest
 • Furutangen Panorama Nord
 • Furutangen Panorama Øst
 • Furutangen Nord Caravan
 • Nye Panorama – 7 tomter på Furutangen Nord Panorama

Prisliste Furutangen Syd Panorama mai 2019

Last ned filer for:

Furutangen Syd Panorama tomtekart

Planbeskrivelse Furutangen Syd Panorama

Planbestemmelser Furutangen Syd Panorama

Områdekart alle felt Furutangen