Ligningsverdi aksjer

Likningsverdien for aksjer i Furutangen Aktivitetssenter AS for selvangivelsen 2018 er kr 2.926,71.