Ligningsverdi aksjer

Likningsverdien for aksjer i Furutangen Aktivitetssenter AS i skattemeldingen for 2019 er kr 3.006,29 pr. aksje.