Nytt fra hyttevelforeningen

Det “nye” styret i hyttevelforeningen har konstituert seg og satser fremover på en god kommunikasjon med sine medlemmer. Vi kommer jevnlig til å legge ut referat fra styremøtene med innblikk i styrets arbeid.

Her er rapport fra første møte som ble avholdt mandag 29. april. Rapport fra styremøte i Furutangen hyttevelforening_april