Program Sommer 2018

Her kommer aktivitetsprogram med åpningstider etc for sommeren 2018. Også i år legger vi opp en aktivitetsuke på Furutangen, og merk at i år kommer denne i påfølgende uke etter Osendagene – i uke 31 / første uke i august.

Påmelding til følgende arrangement er påkrevd innen angitte frister:

  1. Sommerfest
  2. Fotballturnering (skriv lagsnavn i parentes)
  3. Trysilrypa
  4. Minijeger
  5. Viltaften

Aktivitetsprogram 2018