Rapport/referat styremøte 27.1

Hyttevelforeningen har avhold styremøte. Her kan du lese rapporten fra møtet.