Rapport fra styremøte september

Styret i hyttevelforeningen avholdt styremøte mandag 23.9. Her er rapport fra møtet. Rapport fra styremøte i september