Det avholdes ordinært årsmøte i Furutangen hyttevelforening mandag 6.mai kl 20.00 2024. Årsmøtet avholdes digitalt og nærmere informasjon kommer.
I forkant av det varslede møtet vil medlemmer motta en formell innkalling med sakspapirer.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6. april 2024.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for årsmøtet er det ønskelig at:
• Det klart går frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
• Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styrefurutangen@gmail.com

Styret