Unik mulighet på Furutangen

I slutten av juli 2021 lanseres tomtene som vi antar vil bli siste store utbyggingstrinn på Furutangen i overskuelig framtid. Dette dreier seg om tre områder – alle med ulike kvaliteter, hvor alle er i sluttfase for regulering/endring. Vi åpner for å kunne gjøre reservasjoner i disse områdene nå, men vi understreker at det vil være et forbehold om endring/justering fram til sluttbehandling i kommunen.

Det som vi nå har å tilby, er følgende:

  • Furutangen Skigrend – 16 prosjekterte hytter og tomter med startpris fra kr 2.390.000,- komplett
  • Furutangen Tanghøgda – 5 Panorama-tomter fra “øverste hylle”
  • Furutangen Tjennstuåsen – 91 store selveiertomter i et flott naturområde med Furutangens “høyeste” beliggenhet – tomtepriser fra 775.000,- inkl tilknytning basis infrastruktur

Tomtene på Tjennstuåsen er oppmerket med senterpunkt for hver av tomtene, slik at disse allerede nå kan besiktiges. Vi har tynnet noe i området for å åpne opp vegetasjonsbildet, og etter ferdig regulering vil vi ytterligere åpne opp. Vi gjør oppmerksom på at vi vil legge vekt på å opprettholde gode kantsoner og skjermer mot de fantastiske naturområdene som ligger rundt, med Granåstjernet, Bruråsen og ikke minst etablerte stier og skiløyper som omkranser området. For de som ikke har vært på Tjennstuåsen, kan vi friste med spektakulær utsikt og omgivelser i ulike retninger.

Vi samarbeider for tiden med Tinde Hytter AS og Furutangen Hytteutvikling AS om oppføring av hytter til totalleveranse for kunder på noen få gjenværende tomter på Furutangen Syd Panorama, Furutangen Hyttetun og Furutangen Skigrend.

Etter sommeren 2021, håper vi å kunne få på plass gunstige “pakker” fra flere tilbydere inn i området Tjennstuåsen med de fantastiske mulighetene som ligger der.

Interessert i visning eller informasjon om tomt/hytte på Furutangen – ta kontakt med Jan på jan@furutangen.no eller på telefon 90 99 51 99.