Nøkkelferdige hytter

I samarbeid med flere hytteleverandører, søker vi å utvikle et bredest mulig tilbud av nøkkelferdige hytter.

Hensikten med dette er å kunne få ulike modeller å velge mellom og ikke minst et best mulig bilde av totale kostnader for et byggeprosjekt.

Vi har i dag avtaler med Familiehytta AS, Nordlyshytter AS og Telemarkhytter AS. Stort sett alle hytter fra disse firmaenes modellutvalg, vil kunne tilbys som nøkkelferdige på Furutangen. I tillegg til samarbeid med ovennevnte firmaer, har vi samarbeid med entreprenør Wiggo Rønningen Maskin AS som tilbyr tilhørende grunnarbeid og støping av fundament for hytta.

Nøkkelferdig på Furutangen inkluderer:

 • Grunnarbeid bestående av
  • Innskjøting av infrastruktur til byggegrube
  • Utgraving og klargjøring av byggegrube
  • Grov opparbeiding av gårsplass og innkjøring/parkering
 • Hytteleveranse fra ovenstående firmaer bestående av
  • Ferdig hytte inkludert rør-, el- og snekkerarbeid
  • Kjøkken- og baderomsinnredning
  • Pipe med peisovn
  • Fliser m varmekabler på bad og entré
  • + mye mer – se detaljerte oversikter over leveransene på leverandørenes nettsider
   • Familiehytta – www.familiehytta.no – kontaktperson Furutangen: Stine Karlsen sk@familiehytta.no – tlf 928 68 831
   • Nordlyshytter – www.nordlyshytter.no – kontaktperson Furutangen: Espen Rylandsholm er@fhgruppen.no – tlf 950 59 915
   • Telemarkhytter – www.telemarkhytter.no – kontaktperson Furutangen: Pål Karterud pk@telemarkhytter.no – tlf 901 60 471

Følgende kommer i tillegg til annonserte nøkkelferdigpriser inkludert tomt på Furutangen:

 • Tomt kr 500.000,- inkludert – annen tomt kan velges mot tillegg
 • Behov ved grunnarbeid bestående av ekstra oppfylling, sprenging eller masseoppfylling
 • Medeierskap i Furutangen Aktivitetssenter AS kr 30.000,-
 • Tilkoblingsgebyr Eidsiva Energi kr 10.000,-
 • Gebyr for byggemelding og eventuelt  avtalte tillegg med hytteleverandør