Planer videreutvikling

Furutangen Syd Panorama er seneste utbyggingstrinn på Furutangen. Området ble planfaglig godkjent og regulert ettervinteren 2017/18, og infrastrukturarbeidene er igangsatt. Området rommer 73 flotte utsiktstomter, og tomtene blir byggeklare fra våren 2019.

Pr januar 2019 er status som følger:

  • Arbeid internt på feltet med vann- og avløp pågår for fullt
  • Vannforsyning er etablert med felles høydebasseng og tilknytning til eksisterende nett
  • Veier er grovbygd
  • Alle tomter er merket med senterpunkt

 

 

Furutangen Hyttetun er et nytt prosjekt med planlagt inntil 12 kompakte hytter for utleie. Furutangen Hyttetun ble varslet oppstart reguleringsarbeid høsten 2018, og forventes ferdig regulert vår/sommer 2019. Området blir liggende syd for veien vis-a-vis Mattisstua og med utsikt og gangavstand mot Mattisstua, alpinanlegg og langrensstadion/Gamle Furutangen.