Planer videreutvikling

Vi er nå i sluttfasen med det som blir siste større reguleringsarbeid på Furutangen. Furutangen Tjennstuåsen, Tanghøgda og Skigrend forventes lansert i månedsskiftet august/september 2021.