Bakgrunn og historie

Den første bosetning på Furutangen skriver seg tilbake til 1854. Det ble da etablert et enkelt bosted der tunet på Furutangen er i dag, og etter hvert utviklet dette seg til et lite bruk med uthus/låve og et enkelt dyrehold.

På 1900-tallet ble Furutangen Øvre etablert, og det var bosetting på Furutangen fram 70-tallet.

I 2005 ble Furutangen-området regulert for 99 tomter og senere har dette utviklet seg til dagens hytteområde med mer enn 600 tomter, alpinanlegg, to spisesteder og mye mer.

I 2011 ble de gamle tunet på Furutangen totalrestaurert og satt i stand til bruk for bespisning, små og store selskaper og ikke minst en kulturplass og et samlingssted i området

Nyheter hytter og tomter

Bukken
Hest og plog
Høyonna
Gården