Vedlagt rapport for styrets arbeid pr oktober 2021.