Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2018/19:

Styrets leder Stig Holen

Nestleder Idar Simonsen

Kasserer Mali Konttorp

Sekretær/Styremedlem Solvor Ottheim Neset (1 år)

Styremedlem Per Erik Rogne Carlsen

Styremedlem Arve Brattbakk

Alle henvendelser rettes til Styrets emailadresse Styrefurutangen@gmail.com
Denne blir sjekket jevnlig.