Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2021/22:

Styrets leder Roger Sandum
Heidi Kolstadbråten
Mali Konttorp
Egil Aursø
Ebbe Biørn Lian

Varamedlem: Jan Egil Sjøstrøm

Henvendelser rettes til: styrefurutangen@gmail.com