Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2023/24:

Heidi Skaug (styrets leder)

Ebbe-Biørn Lian

Anette Strømberg

Jan Egil Sjøstrøm

Ole Kjellbakk

Varamedlemmer: Kjell Solvang, Astrid Auestad Tollefsen

Henvendelser rettes til: styrefurutangen@gmail.com