Presentasjon av styret

Nedenstående styre er valgt for perioden 2019/20:

Styrets leder Stig Holen (gjenvalgt)
Nestleder Idar Simonsen (gjenvalgt)
Kasserer Mali Konttorp (gjenvalgt)
Styremedlem Arve Brattbakk (gjenvalgt)
Styremedlem Roger Sandum

Møtende vara Randi Arnkværn
Møtende vara Egil Aursø

Henvendelser rettes til: styrefurutangen@gmail.com