Faste tjenester

Ved kjøp av tomt på Furutangen, inngås en gjensidig avtale om drift av grunnleggende infrastruktur.

Tjenestene som er obligatoriske for alle, er veivedlikehold og brøyting fram til tomtegrense, vannforsyning og avløp/kloakk. En del av de første tomtene som ble solgt på Furutangen Øst, har egne mindre avløpsanlegg som driftes for hytteeiers egen regning. For øvrig er alle tomter tilknyttet fellesanlegg.

Prisene reguleres i januar årlig, og endringer kommuniseres gjennom Furutangen Hyttevelforening, som er alle hytteeieres felles interesseorganisasjon. Alle tomteeiere har pliktig medlemskap i Furutangen Hyttevelforening, og en betydelig andel av årskontingenten er øremerket drift av skiløypenettet rundt Furutangen.

Følgende avgifter* er gjeldende for 2024 for de pliktige tjenestene på Furutangen:

  • Serviceavgift kloakk 4.617,-
  • Vannforsyning 4.418,-
  • Vei, bom og vinterbrøyting fram til tomt kr 3.197,- (Panorama Øst, Panorama Nord, Tjennstuåsen og Syd Panorama kr 4.732,-)
  • Årskontingent Furutangen Hyttevelforening kr 1.250,- (2023)

Snøbrøyting inne på tomta (adkomstveg, biloppstillingsplass) er en frivillig avgift og kommer i tillegg. Se nærmere beskrivelse av tjenesten under Snømåking | Furutangen . Priser for tjenesten er:

  • For sesongen 2023/24 kr 2.600,-.
  • For sesongen 2024/25 kr 2.725,-.

Alle priser – unntatt avgift for vei – er inkludert mva.

Fra og med 1. termin 2021 ble det innført en frivillig driftsstøtte/serviceavgift for alle hytteeiere på kr 600,- pr år (150,- pr termin) som går uavkortet til driften av hytteeiernes felles aktivitetsselskap Furutangen Aktivitetssenter AS. Hensikten med denne er å styrke selskapets økonomi og å bidra til å kunne opprettholde og vedlikeholde det aktivitets- og servicetilbudet som gjøres fra dette selskapet (Mattisstua, alpinanlegg, lekeplass, ballområde osv).

*Alle priser unntatt vei er inkludert mva (vei er fritatt for mva).
Fakturering i 4 terminer med forfall den 15. den andre måneden pr kvartal (februar, mai, august, november). Snømåking faktureres i 2 terminer 15. november og 15. februar.