Jakt og fiske

Fiske i Granåstjernet

I området er vi så heldig å ha et flott fiskevann i gangavstand fra de fleste tomtene – nemlig Granåstjernet.

Granåstjernet har fra mange år tilbake vært en perle av et ørretvann, og vi bruker i dag betydelig med ressurser på vedlikehold av vannet for å kunne ha et unikt tilbud i nærmiljøet.

Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark for fast utsetting av fisk, og dette finansieres gjennom salg av fiskekort.

Periode for fisking er åpen fra ca 20. mai til ca 15. september.
Vinterfiske er ikke tillatt.

Fiskekort Granåstjernet

Småviltjakt

Hytteeiere tilbys jaktmulighet for småvilt i tilknytning til hytteområdet. Kortene selges på iNatur og i første jaktperiode er jaktmulighetene forbeholdt hytteeiere.

Jaktkort småviltjakt