Snømåking

Snøbrøyting på tomter gjøres som tidligere år. Alle tomteeiere på Furutangen tilbys en brøyteavtale som gjelder løpende fra år til år.

Dette gjelder brøyting inne på tomta og koster for sesongen 2023/24 kr 2.600,-. For sesongen 2024/25 vil kostnaden være kr 2.725,-.

Tjenesten faktureres sammen med de faste kostnadene og deles på termin 4 (15/11) og termin 1 (15/2).

Kort praktisk om brøyting: Ved første snøfall, vil vi være forsiktige med brøytingen. Dette gjør vi av flere årsaker: for å kunne få et godt resultat gjennom vinteren, er det viktig å få en skorpe i bunnen på veien/innkjøringen. Videre vil en grundig skraping/brøyting fra starten ofte medføre unødvendig kasting av sten/grus/singel som er lagt på veiene. Sist men ikke minst, er det viktig å få et isolasjonslag mot marken for å beskytte mot frost. Av og til ligger det vannledninger som krysser parkering og innkjøringer, og disse blir spesielt utsatt ved hard brøyting.

På Furutangen brukes en tjeneste for brøyting av tomter hvor hytteeierne melder inn ankomst til hyttene. Gjennom denne tjenesten meldes:

  • Ankomstdag – meldes senest dagen før
  • Periode man er på hytta

På denne måten kan vi prioritere de som faktisk kommer på hytta, og gi bedre service når man først er der. Når tomta er ferdig brøytet, sendes automatisk en SMS til eieren av hytta.

Dersom man glemmer å melde fra – eller bestemmer seg brått for å reise, kan man uansett melde fra via tjenesten. Da tar vi brøytingen så fort vi kan, og i de aller fleste tilfeller klarer vi dette samme dag dersom vi får meldingen tidlig.

Det er ingen ekstra kostnader ved å bruke disse bestillingstjenestene, og man kan også bestille ved via tjenesten.

Dersom du IKKE har fått tildelt brukernavn og passord for denne tjenesten, vennligst send en e-post til post@furutangen.no .

Pålogging til brøytetjenesten