Viktige telefonnumre

Her finner du noen viktige telefonnummer for hytteeiere på Furutangen:

  • Legekontor Rena (arbeidstid)  488 84 001
  • Legevakt 116 117
  • Alarmsentral Lege 113
  • Brann 110
  • Politi 112
  • Åmot kommune 62 43 40 00
  • Veterinærvakt 908 00 906
  • Eidsiva Bredbånd 612 00 612
  • Haugedalen gjenvinningsstasjon 62 44 44 70