Protokoll til årsmøte 2022 for Furutangen Hyttevelforening

1220

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 28. april kl. 09:00 til 9. mai kl. 09:00.

Antall deltagere: 220